Vanliga frågor & svar

Klicka på frågorna nedan för att visa svaren!

 • Hur använder man Eeze Spray?

  Spraya 4-5 gånger på det onda området och mas­sera varsamt in sprayen i huden. Sprayen tränger snabbt in i huden utan att kladda och du får en sval, mjuk och behaglig känsla på huden. Behandlingen ska upprepas 3 gånger per dag.

 • Hur påverkas effekten om man inte masserar in sprayen?

  För att få fullgod effekt av Eeze Spray bör den varsamt masseras in i huden. Om man inte gör detta kan man inte räkna med en fullgod effekt men troligtvis absorberas en del av sprayen, vi kan dock inte säga hur mycket. En del av sprayen kommer att avdunsta och en del att skavas av på kläder etc

 • När kan man tvätta av hudytan, efter att man sprayat med Eeze Spray?

  Man bör vänta åtminstone 30 minuter innan man tvättar hudytan där Eeze Spray har applicerats.

 • Hur länge ska man behandla med Eeze Spray?

  Behandlingen avbryts när symtomen (smärta och svullnad) har gått tillbaka.

  Behandlingstiden beror på indikation och den kliniska responsen

  Behandlingen bör ej pågå längre än 14 dagar vid muskel eller ledskada annat än på läkares inrådan. Om läkemedlet används utan läkarrecept, bör patienten kontakta läkare om ingen förbättring uppnås efter 7 dagar eller om symtomen förvärras.

 • Vad innehåller Eeze Spray?

  Eeze Spray innehåller diklofenaknatrium 40mg/g.

  1 sprayning innehåller 8 mg diklofenaknatrium. Maxdosen, 15 sprayningar per dag, motsvarar 120 mg diklofenaknatrium. Det aktiva innehållsämnet, diklofenaknatrium, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

  Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

  Övriga ämnen i Eeze Spray är: Isopropylalkohol, sojalecitin, vattenfri etanol, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumedetat, propylenglykol, pepparmyntolja, askorbylpalmitat, saltsyra, natriumhydroxid, renat vatten.

 • Hur snabbt får man effekt med Eeze Spray?

  Det är svårt att säga en exakt tid då detta kan variera beroende på applicering och hudens egenskaper och kondition på det aktuella området. 

  Tänk på att smärtan försvinner snabbare än inflammationen och för att få en bestående smärtlindring är det viktigt att även inflammationen försvinner, detta tar ca 4 dagar.

 • När ska man inte använda Eeze Spray?

  Om du är överkänslig (allergisk) mot diklofenaknatrium eller något av övriga innehållsämnen i Eeze kutan spray. Om du har haft en allergisk reaktion mot acetylsalicylsyra eller mot något annat antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID). 

  Symtom på en allergisk reaktion kan vara svårigheter att andas, hudutslag eller rinnsnuva. Om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet. 

  Använd ej Eeze Spray under graviditetens sista tre månader.

 • Graviditet och amning?

  Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination. Eeze kutan spray skall inte användas under graviditetens sista tre månader. Det är inte känt om diklofenak går över i modersmjölk. Rådgör alltid med läkare före behandling med Eeze kutan spray. Sprayen får inte appliceras på brösten hos ammande kvinnor. Rådgör med läkare innan användning vid amning.

 • Kan man lägga ett förband över området som man behandlar med Eeze Spray?

  Använd inte sprayen tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas, men inte så hårt att blodcirkulationen stryps. Stödstrumpa som "andas" (släpper igenom luft) kan användas. 

 • Kan man vara i solen när man har använt Eeze Spray?

  Man ska täcka över området där man har sprayat när man är i solen. Även under 14 dagar efter att man har avslutat behandlingen bör man inte utsätta det behandlade området för direkt solljus. Detta för att undvika hudreaktioner.

 • Kan man ta värktabletter samtidigt som man använder Eeze Spray?

  Eeze Spray och antiinflammatoriska tabletter skall användas samtidigt med försiktighet då risken för biverkningar ökar. Om man samtidigt vill behandla huvudvärk rekommenderas att välja tablett innehållande paracetamol som t ex Alvedon och Panodil. Exempel på antiinflammatoriska tabletter (NSAID) som endast skall användas med försiktighet är: Tabletter innehållande acetylsalicylsyra (t ex Albyl, Bamyl, Magnecyl och Treo), tabletter innehållande diklofenak (t ex Voltaren, Voltaren T), tabletter som innehåller Ibuprofen ( t ex Ipren och Ibumetin).

Lokal smärtlindring

När ska man använda lokal smärtlindring?

 • Dela