Användning

Lätt att göra rätt

Det är lätt att dosera rätt med Eeze Spray, vilket är av stor vikt för att maximal effekt skall uppnås vid behandling av smärta och inflammation.

En nyligen genomförd konsumentundersökning visar att hälften av de som använder s k värkgeler endast behandlar sporadiskt och i för liten mängd.

Behandla i ”kur”

Bästa resultat med Eeze Spray uppnås om man behandlar i en ”kur”, enligt anvisningarna i förpackningen. Smärtan försvinner snabbare än inflammationen och för att få en bestående smärtlindring är det viktigt att även inflammationen försvinner, detta tar ca 4 dagar.

Gör så här

Spraya 4-5 gånger på det onda området och massera varsamt in sprayen i huden. Sprayen tränger snabbt in i huden utan att kladda och du får en sval, mjuk och behaglig känsla på huden. Behandlingen ska upprepas 3 gånger per dag.

Om du behandlar i en ”kur”, enligt anvisningarna, ska den lilla flaskan (12,5g) vara slut efter drygt 4 dagar och den stora (25g) efter drygt 8 dagar.

Behandla som längst i 14 dagar (eller enligt läkares ordination) och kontakta läkare om ingen förbättring uppnås.

Eeze Spray är godkänd för personer över 16 år. Läs alltid igenom bipacksedeln i förpackningen innan användning. Om du är osäker på hur du ska göra fråga din läkare eller apotekspersonalen.

Lokal smärtlindring

När ska man använda lokal smärtlindring?

  • Dela