Muskel- och ledvärk

Muskel- och ledvärk drabbar nästan alla någon gång i livet. Enligt en undersökning som gjordes 2007 hade 83% av det svenska folket haft värk i muskler- och leder under de senaste 12 månaderna1

Människans rörelseapparat består av muskler och skelett samt fogar och leder, och utgör över hälften av kroppsvikten. Kroppens skelett består av över 200 ben. Rörelseapparaten är utsatt för mycket påfrestningar, och det vore konstigt om vi inte någon gång får problem med skador. Man kan dela in muskel- och ledskador i sportskador och belastningsskador.

Sportskador kan bero på slarvig uppvärmning eller stretching, felaktig utrustning eller teknik. Det kan också bero på för hård träningsintensitet eller för högt träningstempo. Det viktigaste för att undvika skador är en vältränad och uppvärmd muskulatur.

Belastningsskador är allting i skade- och sjukdomsväg som kan ha orsakats av någon typ av belastning. Att det är lätt att drabbas av belastningsskador om man har ett tungt och fysiskt hår arbete är lätt att förstå. Men det är belastningsskador som beror på arbetsuppgifter som innehåller stora inslag av lätta statiska och/eller repetitiva belastningar som ökar, och som oftast är svårast att få bukt med. Belastningsskador kostar samhället många miljarder per år.

Fortsätt vara aktiv!

Oavsett om man drabbas av belastningsskador eller sportskador är det viktigt att försöka förändra sitt beteende så att man undviker att drabbas igen. När det gäller belastningsskador är t ex en omväxlande arbetsställning och regelbundna pauser viktig. Att fortsätta röra på sig är också viktigt för att bli bra. För att klara av det krävs det oftast någon form av smärtlindrande behandling. Då en stor del av dessa skador är av inflammatorisk karaktär bör man tänka på att välja ett antiinflammatoriskt läkemedel.


Referenser:


1. Källa:Zaphera,2007

Lokal smärtlindring

När ska man använda lokal smärtlindring?

Vad är Eeze spray?

Eeze spray är ett läkemedel mot smärta och inflammation i muskler och leder, och verkar lokalt där du har ont.

  • Dela