Olika typer av sportskador

Hela rörelseapparaten från axel till fot kan drabbas av sportskador.

De vanligaste sportskadorna är vrickningar och stukningar. Oftast är det ledbanden som skadas.

Det är vanligt att drabbas av avslitna korsband, ledband och tennisarm.

Ledbandskador läker ofta utan problem.

Muskelskador kan bero på överbelastning eller en kraftig smäll. Detta kan orsaka blödningar eller bristningar. Blödningar ger svullnad och eventuellt blåmärken. Bristningar ger smärta när muskeln spänns. Ett kraftigt slag mot en muskel kan ge en skada med blödning och svullnad som man brukar kalla för lårkaka.

Många av sportskadorna är av inflammatorisk karaktär

  • Seninflammation – tendinit, orsakas av överansträngning eller slag mot sena eller led. Symtom är akut vilovärk och rörelsesmärta i senan som blir mer påtaglig när den belastas. De vanligaste tendiniterna är axelled, höftled, knäled och fotled.
  • Bursit, inflammation i en slemsäck kan vara lokaliserad i t ex knät
  • Benhinneinflammation – periostit. En inflammation i den fasta hinna som omger skelettbenen

Lokal smärtlindring

När ska man använda lokal smärtlindring?

Vad är Eeze spray?

Eeze spray är ett läkemedel mot smärta och inflammation i muskler och leder, och verkar lokalt där du har ont.

  • Dela