Varför behandla hela kroppen?

Högre koncentration där man har ont

I en studie där Eeze Spray jämfördes med behandling i tablettform (innehållande samma mängd diklofenak) uppvisade Eeze Spray:1

  • En koncentration i muskelvävnad som var 200% högre än vid tablettbehandling.
  • En koncentration i underhudens vävnad som var 300% högre än vid tablettbehandling.

Snällare mot kroppen

Om man jämför den maximala nivån av det aktiva ämnet i blodet vid behandling med Eeze Spray med den maximala nivån vid behandling med tabletter (samma mängd diklofenak) så är nivån 250 gånger lägre vid behandling med Eeze Spray.

En låg koncentration av läkemedlet i blodet och en hög koncentration i den skadade vävnaden är, vid denna typ av behandling, att eftersträva. Detta innebär att man behandlar det skadade området samtidigt som man undviker de biverkningar som kan förekomma vid högre koncentrationer i blodet (och därmed i hela kroppen) t ex i form av biverkningar i mage-tarm.

Biverkningar vid behandling med Eeze Spray är mycket sällsynt förekommande.

Referenser:


1. Brunner M et al, ÓFavourable dermal penetration of diclofenac after administration to the skin using a novel spray gel formulationÓ. Br J Clin Pharmacol. 2005 Nov;60(5):573-7. (Det som jämförs är relativ biotillgänglighet).

Lokal smärtlindring

När ska man använda lokal smärtlindring?

  • Dela